روتختی کامفورت

روتختی های کامفورت به محصولاتی گفته می شود که علاوه بر 4 یا 6 تکه طرح دارای یک روانداز خاص با الیاف خاص هم هستند. این روانداز به روانداز کامفورت یا چهار فصل معروف است که شما در هر فصلی اگر مایل به استفاده از کاور لحاف نبودید از روانداز استفاده کنید

محصولات روتختی کامفورت